Algemene Voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden voor alle bruidstaarten en sweet tables (ons maatwerk). Bestel je onze standaard producten via webshop, dan gelden onze algemene voorwaarden voor online bestellingen.

De onderstaande tekst kun je ook als PDF downloaden.

Artikel 1 - Definities
 1. Klant: blije klant, daar doen we het voor;
 2. Taarten: onze liefde;
 3. Smaak: onze passie;
 4. Communicatie: altijd helder, snel en up-to-the-point;
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Dat zijn wij, Gebakkerij:

Studio: Isseltseveld 48a, 3812 LH Amersfoort

Telefoonnummer: 06-11875747
E-mailadres: info@gebakkerij.nl

Belangrijke nummers:
KvK-nummer: 53880781
Btw-identificatienummer: NL002515124B71

Artikel 3 – Toepasselijkheid
 1. Wij doen ons best deze algemene voorwaarden onder jouw aandacht te brengen. Er staat namelijk in wat wij voor je doen en wat we van jou verwachten. Alleen maar als je iets bij ons koopt of hebt gekocht, natuurlijk.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, overeenkomst en factuur van Gebakkerij. Ze gelden niet voor de bestellingen via onze webshop (online inkopen is zo specifiek, dat we daar aparte voorwaarden voor hebben opgesteld).
Artikel 4 - Het aanbod
 1. We vertellen je altijd eerlijk wat, wanneer en hoe je iets kunt kopen. Ook wat het je gaat kosten. Duidelijk, zonder geheimen en “kleine letters”.
 2. Alle aanbiedingen en offertes die je van ons krijgt zijn vrijblijvend en geldig voor 14 dagen.
Artikel 5 - De overeenkomst
 1. Je bestelling is pas definitief als je bevestigt via e-mail dat je de offerte accepteert en je doet de afgesproken aanbetaling
 2. Als wij je aanbetaling hebben gekregen, krijg jij daarvan binnen 7 dagen een bevestiging per e-mail.
 3. Als je de offerte accepteert, bevestig je ook dat alle details in de offerte correct zijn.
 4. We begrijpen dat je soms later het ontwerp of andere details in de offerte wilt wijzigen.
  1. Alle wijzigingen moeten niet later dan drie weken voor jullie trouwdatum bekend gemaakt worden.
  2. Wijzigingen aan het ontwerp nadat het contract is gesloten kunnen leiden tot extra kosten.
  3. We houden altijd het recht om de wijzigingen niet te accepteren (altijd met de reden om jullie het best mogelijke product te kunnen leveren)
 5. Wijzigingen doorgeven doe je via e-mail, naar ons adres info@gebakkerij.nl
 6. Gebakkerij behoudt het recht om last-minute beslissingen te nemen over het ontwerp met als doel om onze kwaliteitsstandaard te waarborgen.
 7. Je kunt de datum reserveren tegen een betaling. Dan garanderen we dat we plek hebben om de bestelling definitief aan te nemen in ieder geval tot 4 maanden voor de datum, of 14 dagen na de persoonlijke offerte, als dat later is. Deze betaling wordt als je niet bestelt of bij annulering van de bestelling niet terugbetaald. Bestel je wel de taart, dan wordt de betaling daarmee verrekend.
 Artikel 6 - Herroepingsrecht
 1. Je begrijpt vast dat je de bestelde producten van Gebakkerij niet terug kan sturen.
  1. Alle producten van Gebakkerij worden op bestelling, voor jou, volgens jouw specificaties gemaakt.
  2. Alle producten van Gebakkerij zijn beperkt houdbaar
 2. Wij begrijpen dat er soms omstandigheden zijn, dat je het product toch niet meer nodig hebt. Daarom hebben we een mogelijkheid om de bestelling te annuleren.
  1. Bij annulering tot 28 dagen voor levering zal het gehele bedrag worden teruggestort
  2. Bij annulering tot 14 dagen voor levering zal 50% van het gehele bedrag worden teruggestort
  3. Bij annulering tot 7 dagen voor levering zal 25% van het gehele bedrag worden teruggestort
  4. Bij annulering binnen 7 dagen voor levering vervalt het recht op terugbetaling
  5. Als we hier spreken over het gehele bedrag, is dat het bedrag exclusief de reserveringskosten.
 3. Annuleren doe je via e-mail, naar ons adres info@gebakkerij.nl
 4. Gebakkerij betaalt de Klant binnen 14 dagen na de bevestiging van de annulering terug
 5. “Daarom” accepteren we ook als een reden van annuleren.
Artikel 7 - De prijs
 1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
 2. De totale prijs (dus inclusief alle extra kosten, onder andere eventuele bezorgkosten, huur en borg) wordt altijd duidelijk aangegeven voordat je de bestelling bevestigt. Wij houden ook niet van dat soort verrassingen.
Artikel 8 - De borg
 1. Voor alle huurmaterialen (bijvoorbeeld taart plateaus, servies) zal een borg worden berekend. De Klant is verantwoordelijk voor het retourneren van de gehuurde materialen naar Gebakkerij binnen 14 dagen na levering, tenzij anders afgesproken. Indien dit niet gebeurd zal de borg komen te vervallen.
 2. Gebakkerij betaalt de Klant binnen 14 dagen na retournering de borg terug.
Artikel 9 – Uitvoering en Levering
 1. We nemen maar een beperkte aantal bestellingen, zodat elke bestelling perfect wordt.
 2. Gebakkerij garandeert een product van hoge kwaliteit. Helaas zijn er soms uitzonderlijke onvoorziene omstandigheden die de kwaliteit van het product beïnvloeden, zoals extreem weer, transport problemen, ongelukken, arbeidsonenigheden of stakingen, en andere oorzaken buiten onze invloed. Gebakkerij kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor onvoorziene omstandigheden.
 3. Als de bestelling wordt bezorgd, is het onze verantwoordelijkheid dat het goed op de locatie aankomt.
 4. Er moet altijd iemand op de locatie zijn, aan wie we de bestelling kunnen overdragen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat er iemand op ons wacht.
 5. Na de overdracht van de bestelling op de locatie, is Gebakkerij niet verantwoordelijk meer voor het product (Gebakkerij blijft niet op de locatie na de overdracht).
 6. Gebakkerij is niet verantwoordelijk voor het verschaffen van gebaksschoteltjes, vorkjes, servetjes, taart mes of voor het aansnijden van de taart.
 7. Als je de bestelling zelf komt ophalen, ligt de verantwoordelijkheid voor veilig vervoer bij jou.
Artikel 10 - Betaling
 1. Je bestelling is definitief direct na ontvangst van de afgesproken aanbetaling.
 2. Als een aanbetaling afgesproken is, verwachten we dat je het restant uiterlijk 14 dagen voor levering betaalt. Anders zien we het als annulering van je bestelling (voor de kosten daarvoor zie artikel 6, lid 2)
 3. Klopt iets niet in de betaalgegevens? Laat het ons dan weten.
 Artikel 11 - Gegevensbeheer
 1. Als je een bestelling plaatst bij Gebakkerij, worden je gegevens opgenomen in ons klantenbestand. Gebakkerij houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en zal jullie gegevens nooit geven aan derden.
 Artikel 12 – Overmacht
 1. In geval van ziekte of overmacht zal Gebakkerij er alles aan doen een geschikte oplossing te zoeken.
 2. Gebakkerij is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 3. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging of wanpresentatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Gebakkerij alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 4. Gebakkerij behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Gebakkerij gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 Artikel 13 - Aansprakelijkheid
 1. Producten van Gebakkerij kunnen melk, granen, noten, cacao, of andere allergenen bevatten of hiermee in aanraking zijn geweest. Hoewel alle voorzorgsmaatregelen zullen worden getroffen in het geval van bekende allergieën, blijft het de verantwoordelijkheid van de Klant om de gasten te informeren. Gebakkerij is niet verantwoordelijk voor mogelijke allergische reacties.
 2. Gebakkerij is niet verantwoordelijk voor schade aan het geleverde product veroorzaakt door een gast, cateraar, of personen anders dan het Gebakkerij personeel. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat er een veilige plaats is om de taart te plaatsen.
 3. Gebakkerij adviseert de Klant over de beste zorg voor het product, afhankelijk van het weer. Indien de Klant of een derde, die het product voor de Klant verzorgt, ervoor kiest om dit advies niet aan te nemen, kan Gebakkerij hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
 4. Een geleverde taart en/of geleverd gebak is beperkt houdbaar. Gebakkerij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een geleverde taart en/of geleverd gebak wordt geconsumeerd na de gangbare houdbaarheidsperiode.
 5. Indien Gebakkerij aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebakkerij beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Artikel 14 - Garantie
 1. We zijn trots op onze consistent hoge kwaliteit. Maar we zijn ook maar mensen. Is er toch iets aan de hand met je product, dan lossen we het voor je op.
 2. Soms is het niet meer mogelijk om het probleem op te lossen, daarom hebben we een duidelijke en eerlijke klachtenprocedure (zie artikel 15)
Artikel 15 - Klachtenregeling
 1. We doen er alles aan om te voorkomen dat je een klacht hebt.
 2. Mocht je een klacht hebben, doen we er alles aan om je klacht te verhelpen. Uiteraard hebben we daar een mooie procedure voor.
 3. Als je een klacht hebt, laat het ons dan direct weten. Als het nog mogelijk is, gaan we je meteen helpen.
 4. Je klacht moet bij Gebakkerij bekend worden binnen 2 dagen na levering. Je meldt je klacht via e-mail naar info@gebakkerij.nl
 5. Uiterlijk binnen 14 dagen krijg je een antwoord van ons. We helpen je direct, of je hoort hoeveel tijd we nodig hebben om het recht te zetten.
 6. Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan Gebakkerij gemeld te worden, waarna Gebakkerij in staat wordt gesteld het gebrek te verhelpen. Indien de Klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont, of indien de Klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij Gebakkerij meldt, dan is Gebakkerij niet aansprakelijk voor de beschadiging of het gebrek.
Artikel 16 - Geschillen
 1. Komen we er echt niet uit? Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Maar we hopen dat we die nooit hoeven te gebruiken.
Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
 1. Dat is alles. We hopen dat alles duidelijk was? Zo niet, laat het ons weten.
 2. Als wij in de toekomst iets gaan veranderen aan deze voorwaarden, vind je dat terug op onze website.